Thời sự thần học: Đức tin và luân lý
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S61
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007347
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007350
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu     7
Thần học luân lý sau Vaticanô II, những công trường thi công   15
Những vẫn đề luân lý hiện nay, thông điệp ánh rạng ngời chân lý   45
Kinh Thánh và luân lý   73
Đức Kitô trong thần học luân lý   91
Cái nhìn của Giáo hội về người đồng tính và hôn nhân đồng giới 116
Niềm hy vọng cho người đồng tính luyến ái 130
Đức tin và luân lý sự sống 142
FABC và việc loan báo Tin Mừng tại châu Á 171
Một vài ghi nhận về những đóng góp của Giáo hội tại Việt Nam về Giáo dục 187
Giới thiệu thông điệp Lumen Fidei 206