Thời sự thần học: Thần học lịch sử và lịch sử thần học
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S72
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008649
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008650
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.   Lời giới thiệu 7
2. Thiên Chúa ngời ở đâu? Vài tiền đề cho suy tư thần học về lịch sử vào đầu thế kỷ XXI 13
  Juan Alberto Casas Ramírez  
3. Ý nghĩa của lịch sử theo Kitô giáo: Hy vọng vào tình yêu lân tuất 37
  Pedro Barrajón  
4. Lịch sử giáo hội: Sử học hay thần học 58
  Jesús Álvarez Gómez  
5. Những quan điểm khác nhau về thần học trải qua lịch sử Kitô giáo 77
  José M. A. Rovira Belloso  
6. Thần học Đông phương và thần học Tây phương 110
  Raniero Cantalamessa  
7. Giới thiệu Tông huấn Niềm vui của tình yêu 163
  Phan Tấn Thành  
8. Phương thức học tập ở đai học 190
  Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường