Thời sự thần học: Con người - nhân linh ư vạn vật
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S11
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007048
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009657
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009671
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014700
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
CHỦ ĐỀ: NHÂN LINH Ư VẠN VẬT  
Giới thiệu 7
Quan niệm Kinh thánh về con người 11
Lịch sử tư tưởng về con người 21
Thần học về con người 35
Con người với các loại văn hoá mới trong xã hội chúng ta 46
Con người - một huyền nhiệm 63
HỘI NHẬP VĂN HOÁ  
Bồ tát đạo và Kitô đạo 74
Một lối nhìn vào cho hội nhập văn hoá 82
SINH HOẠT GIÁO HỘI  
Sinh hoạt Giáo hội - thời sự 95
Những đoản khúc vượt qua 107
Tản mạn về "linh đạo" cho một thời đại mệt mỏi 114
Cho năm 1998…về Chúa Thánh Thần 129