Hợp tuyển thần học. Kitô học I
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S26
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001583
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014154
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Ki-tô học: Dẫn nhập tổng quát 1
Đấng muôn dân trông đợi 33
Phục sinh 71