Hợp tuyển thần học. Tạo dựng - Nguyên tội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S36,37
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001589
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014433
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Vấn đề thần học tạo dựng 3
Nguyên tội theo trình thuật sáng thế 55
nguyên tội với vấn đề sự dữ 169
Một học thuyết mới về nguyên tội 203