Thời sự Thần học. Thần học chính trị
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S87
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011045
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011046
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011047
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Thần học chính trị trải qua lịch sử 19
Michele Nicoletti  
Thần học chính trị thế kỷ XX 40
Bozena Stencel  
Kinh Thánh với chính trị 61
Giorgio Jossa  
Giáo hội và chính quyền 98
Gustavo Irrazábal  
Triết học chính trị theo thánh Tôma Aquinô 119
Peter Koritansky  
Giáo huấn của Hội Thánh về chính trị 160
Enrique Castillo Corrales  
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử 185
Phan Tấn Thành  
Con người là chi 219
Tsth