Thời sự thần học: Thần học tự nhiên
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S88
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011220
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011221
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011222
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012963
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012964
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
"Natura" trong lịch sử triết học và thần học  
Phan Tấn Thành 13
Luật tự nhiên - Thần học luân lý  
Enrico Chiavacci 58
Các "Luật" vật lý  
Micae Trần Văn Thành 99
Cuốn sách thiên nhiên  
Lịch sử của một ẩn dụ nằm giữa khoa học và thần học  
Giuseppe Tanzella - Nitti 130
Sự đóng góp của Thông điệp Laudatosi"  
Peter Kodwo Appiah Turkson 163