Thời sự thần học: Caritas quaerens intellectum
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S56
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007333
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007337
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lên bậc hiển thánh 7
Caritas - Veritas 12
Hoạt động bác ái của Hội thánh qua các thời đại 36
Từ niềm tin vào Đức Kitô đến việc lựa chọn người nghèo 57
Chăm sóc sức khỏe và giảng thuyết 75
Mục vụ sức khỏe: Lịch sử, những ý tưởng, những lãnh vực 88
Vương quốc Thiên Chúa và Giáo hội trong cuộc tranh luận thần học thế kỷ XX 118
tôn sư Tôma 150
Thần học ngày nay: những viễn tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn 180