Thời sự thần học: Thần học căn bản
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S17
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002223
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 629
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thần học căn bản 5
Thần học là gì? 16
Thần học về mặc khải 30
Nữ thần học 40
Thần học sinh thái 50
Một lối nhìn 60
HỘI NHẬP VĂN HÓA  
Sự tiến triển trong lối hiểu của Giáo hội về văn hóa 71
Pháp niệm tâm, để cử hành một Thánh lễ âm thầm 90
SINH HOẠT GIÁO HỘI 101
Sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolô II nhân Ngày thế giới truyền giáo 1999 109
Sắc chỉ Mầu nhiệm Nhập Thể Công bố khai mạc năm Thánh 2000 131
Điều kiện để lãnh ân xá  
Sứ điệp của ĐTC gửi cho giới trẻ nhân ngày Giới trẻ thế giới lần thứ 15 136
Cho năm 1999…Về Chúa Cha… 145