Thời sự thần học: Giáo hội học và Thánh Mẫu học
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S65
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007336
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007341
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Thông điệp Ecclesiam Suam của Chân phước Phaolô II 11
Giáo hội học trải qua lịch sử 30
Chúa Ba Ngôi và Giáo hội 54
Công đồng Vaticanô II: sự thánh thiện Kitô hữu - thành tự hay lên đường? 93
Thánh Mẫu học từ Vaticanô II đến nay 123
Hiện tượng tục hóa: Quan điểm xã hội học và thần học 151
Năm mươi năm đối thoại liên tôn 179