Thời sự Thần học. Con người
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S67
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007348
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007349
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Các môn nhân học 11
Nhân luận trong hiến chế Gaudium Et Spes 31
Hướng tới một nền nhân học toàn vẹn 54
Thần học về thân xác của thánh Gioan Phaolo II 85
Phụ nữ trong các văn kiện của huấn quyền sau Công đồng 101
Mục vụ đô thị 135
Các giáo xứ: lịch sử và thần học 163
Thần học đời sống thánh hiến: Những góc độ tiếp cận 190