Hợp tuyển thần học: Giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Nguyễn Thế Minh
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S48
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003061
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003179
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003180
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004973
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Quan điểm Do Thái về các tín hữu tôn giáo khác 7
Ai là người Do-thái? 10
Thế giới không Do-thái tng mắt truyền thống Do-thái 24
Khoa học cánh chung Do Thái với người không Do-thái 39
Những thách đố tân đại đặt ra cho dạng cấu trúc ấy 44
Hồi giáo hiểu về Allah và nhìn về các tôn giáo khác 53
Kinh Coran: mặc khải về thần linh 58
Ngôn sứ Muhammad, tác vụ ngôn sứ và mẫu gương Hồi giáo 63
Truyền thống Hồi giáo về thi ca tán tụng 72
Hồi giáo nhìn về những người khác: các tín hữu Do-thái và Ki-tô 89
Đức Giêsu trong Kinh Coran 95
Cuộc giáng sinh của Đức Giêsu 97
Cuộc ra đi của Đức Giêsu 104
Kết luận 109
Ấn Độ giáo nhìn về các tôn giáo khác: Một số tác động đối với thần học Kitô 114
Năm dạng cách Ấn giáo quan niệm về tôn giáo khác 120
Chính Hành và Chính Thống trong đạo BÀ LA MÔN 120
Kumarila Bhata 125
Chủ hướng bao gồm theo quan niệm hưu thần trong truyền thống SRIVAINAVA 130
RAMANUJA 133
MOHANDAS GANDHI: Thượng Đế, chân lý và thái độ bất bạo động 144
SWAMI VIKEKANANDA và chủ hướng phổ quát Ấn giáo 150
Đường hướng biện pháp đổi mới của RAM SWARUP 157
Cơ cấu quyền bính của Ấn Giáo và Công Giáo 168
Tính thách đố của lập trường Công Giáo đối với các tôn giáo khác 174