Thời sự thần học: Học thuyết Thánh Tôma Aquinô
Phụ đề: Hội nhập Văn hóa, sinh hoạt Giáo hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007042
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009650
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
HỌC THUYẾT THÁNH TÔMA AQUINÔ 7
Thánh Tôma: Con người và tác phẩm 9
Thánh Tôma: con người trí thức và thánh thiện 21
Tình thầy trò giữa An-bê-tô và Tôma 33
Bạn có biết? 37
Tính thời sự của học thuyết thánh Tôma 39
Truyền thống thánh Tôma từ công đồng Vaticanô II 52
Thánh Tôma và ơn linh hứng Thánh Kinh 72
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử Giáo hội 91
Quan niệm về thần học luân lý theo thánh Tôma 98
Thần học về con người theo các Giáo phụ và thánh Tôma 104
Mầu nhiệm Truyền tin với thánh Tôma: Suma Theol. III, Q.30 109
Một đề nghị đơn giản dành cho người bắt đầu đọc Thánh Tôma 119
HỘI NHẬP VĂN HOÁ 127
Hội nhập văn hoá trong đời tu và trong việc đào tạo - Sứ điệp 129
Từ vô ngã đến tánh không 148
SINH HOẠT GIÁO HỘI 153
Liên hội đồng Giám mục Á Châu: 25 hoạt động - sứ điệp 156
Là Giáo hội tại Á Châu vào thế kỷ XXI 161
Kết: Tôma Aquinô: Lời kinh dưới chân thập giá 177