Thời sự thần học: Đời sống Thánh hiến
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S66
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007344
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007346
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Những khuôn mặt của đời sống thánh hiến trong ngàn năm thứ nhất 11
Thần học về các hình thái lịch sử của đời thánh hiến 37
Nguồn gốc đời tu trì Kitô giáo tại Việt Nam 47
Dòng Mến Thánh Giá: đôi nét về nguồn gốc và phát triển 87
Giáo phận Tarragona, Tây Ban Nha 114
Các trinh nữ tận hiến 134
Đời tu Phật giáo nguyên thủy: con đường giải thoát 166
Tu là một chọn lựa tự do, tu là cõi phúc dành cho ai dám chết 194
Ý nghĩa Logo năm thánh 217
Sách về đời sống tâm linh và tu trì 219