Thời sự Thần học. Khoa học Tôn giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S68
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007486
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007487
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009445
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 7
DẪN NHẬP VÀO  VÀO CÁC KHOA HỌC TÔN GIÁO  
Phan tấn Thành  13
TRIẾT HỌC CÁC TÔN GIÁO: NHỮNG KHUÔN MẪU CHÍNH  
Andrea Aguti  40
HIỆN TƯỢNG LUẬN TÔN GIÁO  
Juan Martin Velasco  70
XÃ HỘI HỌC TÔN GIÁO: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH  
William Mauricio Beltrán Cely  93
TỪ TỰ DO TÍN NGƯỠNG ĐẾN THẦN HỌC TỰ DO  
Julio L. Martinz, SJ  119
FUNDAMENTALISM  
Massimo Introvigne  160
THIÊN CHÚA VÀ BẠO ĐỘNG: THIÊN CHÚA TAM VỊ, NHÂN LOẠI HỢP NHẤT NIỀM TIN ĐỌC THẦN KITÔ GIÁO BÀI TRỪ BẠO ĐỘNG
Tsth  184
CÁC THẾ XUẤT GIA TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP XUẤT GIA THEO TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
PGS.TS. Phan thị Thu Hiền  198