Thời sự thần học: Thông truyền Đức tin
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S59
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007197
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007329
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007330
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Catechesis - Catechismus Catechetica 11
Công đồng Vaticanô II và vấn đề giáo dục 46
Đức tin và phương pháp suy tư thần học: Edward Schillebeeckx 69
Giảng sứ điệp hòa giải trong Chúa Kitô cho văn hóa Việt Nam 90
Mục vụ: Hoạt động và thần học 106
Giáo luật để làm chi? 131
Những trường hợp tháo cởi dây hôn phối nhờ đặc ân đức tin 155
Bộ giáo luật ba mươi năm qua: những bổ sung và sửa đổi 179
Thượng hội đồng giám mục 2012: những gì còn lại 194