Thời sự Thần học. Phục vụ Lời Chúa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S70
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007495
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007496
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009443
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 7
ĐỨC KITÔ- LỜI THIÊN CHÚA (Từ Dei Verbum đến Verbum Domini)  
Emili Marlés Romeu 11
VIỆC GIẢI THÍCH KINH THÁNH TRONG HỘI THÁNH  
Joy Philip Kakkanattu 32
NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỰU ƯỚC HIỆN NAY  
Ignacio Chuecas 58
NGHIÊN CỨU KINH THÁNH TÂN ƯỚC  
Toàn cảnh lịch sử và những hàm ý đối với thần học hệ thống   
Fernando Ramos 77
RAO GIẢNG LỜI CHÚA - Lịch sử và thần học  
Phan Tấn Thành  
LỊCH SỬ VÀ CÁC KHUÔN MẤU TRUYỀN GIÁO  
Mario Menin 135
GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ  
Từ Công Đồng Vaticano II đến nay  
Md Phạm Thúy 167
THẦN HỌC VỀ TRUYỀN THÔNG TRÊN MẠNG  
Antonio Spadaro 198