Thời sự thần học: Cánh chung
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S75
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008652
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008653
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Lời giới thiệu 7
1.   Cánh chung luận trong lịch sử các tôn giáo 12
   Richard Landes  
2. Cánh chung luận trải qua lịch sử Hội thánh 34
  Phan Tấn Thành  
3. Đối chiếu thời gian theo triết học và văn hóa với thời gian theo cánh chung luận Kitô giáo 68
  Đinh Trí Dũng  
4. Chết và bất tử 94
  Paul O'Callaghan  
5. Làm chết êm dịu và kinh nghiệm về cái chết trong bệnh viện 115
  Elizabeth Trần Như Ý Lan  
6. Thần học Kitô giáo và thuyết luân hồi 142
  Giovanni Ancona   
7. Đời sống vĩnh cửu trong kinh thánh và truyền thống 156
  Riccardo Battocchio  
8. Martin Lutero trong sử học Công giáo và trong Giáo hội Công giáo hiện nay 176
  Antonio Rehbein Pesce