Hợp tuyển thần học: Kitô học III
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S29,30
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001587
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014357
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Kitô học: Hành trình trắc trở 367
Đức Giêsu chịu chết 408
Công trình Đức Giêsu 472
Đấng cứu độ duy nhất 565
Emmanuen 591