Thời sự thần học: Loan báo Tin mừng cho Asean
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S77
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008879
Nhà xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009179
Nhà xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009245
Nhà xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
 Lời giới thiệu
 Lược sử Đông Nam Á  
 Nguyễn Quốc Minh Tuấn  11 
 Các tôn giáo tại Đông Nam Á  
 Barbara Watson Andaya 59 
 Tầm ảnh hưởng của người Hoa và viễn cảnh loan báo Tin mừng cho cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á  
 Phêrô Trịnh Minh Phú  76
 ISLam tại Đông Nam Á  
 Imtiyaz Yusuf   109
 Giáo hội và các dân tộc bản địa ở Á Châu  
 Sebasian Karotemprel 131 
 Kitô giáo tại Đông Nam Á  
 Tsth biên tập 154