Thời sự thần học. Mầu nhiệm Thiên Chúa. Thần học về sự chết
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007045
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009653
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010271
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA  
Thần học về tạo dựng 7
Ý nghĩa của lòng tin vào Thiên Chúa tạo dựng và những vấn đề hiện đại 19
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 34
Thần học về Chúa Thánh Thần 55
Đặc sủng, hồng ân và hoa trái của Thánh Thần 89
THẦN HỌC VỀ SỰ CHẾT 109