Hợp tuyển thần học
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S49
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009094
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010038
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010249
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Chú giải Kinh Thánh và thần học: vấn nạn về phương pháp 9
Dẫn nhập: Từ Providentissimus đến Dei Verbum 9
Phê bình bản văn  11
Phê bình lịch sử bản văn 15
Phê bình văn loại 17
Phê bình lịch sử 19
Những lối tiếp cận mới 20
Tóm kết vấn nạn về phương pháp 22
Cần đến một hiểu biết tiên thiên từ đức tin? 24
Kết luận 26
Chú giải Kinh Thánh, có cần thiết không? 29
Đặt vấn đề 29
Một vài ví dụ điển hình của vấn đề 29
Tính phổ quát của vấn đề 31
Phê bình khoa chú giải Kinh Thánh 32
Những đóng góp của khoa chú giải 33
1. Đóng góp trong việc dịch thuật 34
2. Đóng góp về mặt ngữ nghĩa 35
3. Đóng góp về mặt phương pháp 37
4. Mở ra với những phương pháp mới 37
Giá trị của truyền thống 38
Kết luận 39
Hình ảnh về Đức Chúa trong sách Xuất Hành chương 16  41
A. Dẫn nhập 41
B. Khai triển nội dung 44
1. YHWH là Thiên Chúa của sự sống 44
2. YHWH là Đấng đi bước trước đến với dân Israel 48
3. YHWH là Thiên Chúa quyền năng 53
4. YHWH là Đấng có mối tương quan mật thiết với dân Người 55
C. Kết luận  59
Tài liệu tham khảo 63
Hướng đến một thần học quân bình về Thập Giá 67
1. Có nền tảng Thánh Kinh và phù hợp với bối cảnh hiện tại 69
2. Diễn tả đầy đủ các phạm trù cứu độ học “từ trên xuống” và “từ dưới lên” 71
3. Trình bày biến cố Thập Giá như là sự tiếp nối liên tục nhưng cũng là một sự thay đổi đột ngột so với các biến cố mầu nhiệm khác của Đức Kitô 74
4. Để ý đến chiều kích Ba Ngôi của Thập Giá 80
5. Cho thấy vai trò của cả Thiên Chúa lẫn con người trong biến cô Thập Giá 84
Câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống nhân sinh trước mầu nhiệm tuyệt đối của Thiên Chúa 87
“Thiên Chúa bất khả thấu” trong tín lý và trong truyền thống thần học 89
Làm thế nào vị Thiên Chúa muôn thuở muôn đời bất khả thấu lại có thể trở thành ý nghĩa của cuộc đời tôi? 92
Hai câu hỏi nền tảng hướng đến một giải pháp có tính “tranh tối - tranh sáng” cho vấn đề này 99
Vấn đề ý nghĩa chỉ hoàn tất trong sự đón nhận bằng thái độ yêu thương và tinh thần tự do đối với tính bất khả thấu của Thiên Chúa 111