Hợp tuyển thần học: Giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S47
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000205
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000206
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000207
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000980
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002989
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005338
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Ơn cứu độ trong Giáo Hội, Ơn cứu độ với người không Kitô 7
Dẫn nhập 7
I. Ghi chú thủ tục 9
II. Ba khẳng quyết tầm cỡ 11
III. Một vài công cụ 15
IV. Việc canh tân thần học 23
Kết luận 30
Giáo hội Công Giáo với những lối bước trong các tôn giáo khác 33
Công đồng Vaticano II 35
Giáo huấn thẩm quyền của Đức Gioan Phaolo II 52
Thần học đa nguyên 64
Thần học quy vương quốc 76
Đối thoại liên tôn 83
Kết luận 97
Phật giáo nhìn vào chân lý nơi các tôn giáo khác: quá khứ và hiện tại 104
Bốn chân lý thánh của đức phật 109
Chân lý thánh về con đường 119
Thái độ của Đức Phật đối với thế giới quan của những người khác 122
Đức Phật phê bình quan điểm của những người khác 124
Đức phật đón nhận những người khác qua phương cách thiện xảo 127
Phật giáo kinh viện phê bình chủ thuyết hữu thần 133
Phương tiện thiện xảo nhằm mục đích cacor hóa và dung nhận 136
Gunapala Dharmasiri, Đạt Lai Lạt Ma, Buddhadasa 156
Một cuộc đối thoại Phật giáo với các văn kiện gần đây của Tòa Thánh 162