Thời sự thần học. Thần học tu đức
Phụ đề: Hội nhập Văn hóa, sinh hoạt Giáo hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S5
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007044
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009655
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009672
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích