Thời sự thần học: Thần học về Đức Kitô
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S7
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002325
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007039
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014299
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Những bức chân dung của của Đức Kitô trải qua hai mươi thế kỷ 7
Thần học Kinh Thánh về thập giá 32
Những suy tư của các giáo phụ và các nhà thần học về thập giá 44
Bất tử hay phục sinh 55
Chứng từ về thiền và cầu nguyện 77
Hội nghị giáo dân trong vùng Đông Á lần IV 93
Sứ điệp hội nghị giáo dân vùng Đông Á lần IV 111
Năm thánh 114