Thời sự thần học: Giải thích Kinh Thánh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S84
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010586
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010587
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010602
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011213
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lịch sử việc giải thích Kinh thánh  
Phan Tấn Thành  13
Lịc sử Ủy ban giáo hoàng về Thánh kinh  
Miren Junkal Guevara Llaguno  59
Việc giải thích Kinh thánh : Những nguyên tắc Công giáo  
Peter S. Williamson  80
Giới thiệu khái quát văn kiện ơn linh hứng và chân lý của sách thánh của Ủy Ban Giáo Hoàng Kinh thánh (2014)  
Mark Reasoner  110
Dân tộc Do Thái và sách thánh của họ trong Kinh thánh Kitô giáo  
Giuseppe Ghiberti  140
Kinh thánh và luân lý: Một dự án thông diễn  
Giuseppe De Virgilio  166
Christus Vivit: Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về tuổi trẻ  
Phan Tấn Thành  196