Thời sự thần học. Hy vọng
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S69
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007424
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007425
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009444
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  7
 HY VỌNG THÁNH KINH VÀ TRUYỀN THỐNG THẦN HỌC
 Phan Tấn Thành  11
KHUÔN MẶT HY VỌNG: THÔNG ĐIỆP SPE SALVI CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XIV TRONG BỐI CẢNH THẦN HỌC HIỆN ĐẠI
 Domingo García Guillén  36
 NHỮNG GÓC NHÌN VỀ “NIỀM HY VỌNG KITÔ GIÁO” QUA
“ THẦN HỌC HY VỌNG” CỦA MOL TMANN VÀ THÔNG ĐIỆP SPE SALVI CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XIV
Phê Ny Ngân Giang  63
 ĐỨC HY VỌNG: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO CHO THẾ GIỚI HÔM NAY
Trần Như Ý Lan  90
CÁNH CHUNG VÀ PHỤNG VỤ  
Jesús Castellano Cervera  109
KHÔNG CÓ MÔI SINH LUẬN NẾU KHÔNG CÓ NHÂN LUẬN TƯƠNG XỨNG
Juan Antonio Reig Pla  173
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI
Giampaolo Crepaldi  191