Thời sự Thần học. Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S64
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007334
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007335
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Nhìn lại 50 năm hiến chế Sacrosanctum Concilium 11
Satan trong phụng vụ 29
Thần học về các thiên thần 66
Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ 104
Thiền và cầu nguyện: hướng đến một cuộc đối thoại tâm linh 140
Tôn giáo của cư dân nam bộ: cái nhìn tổng quan 187
Kinh Thánh với văn hóa Việt Nam 212