Thời sự thần học: Tuổi trẻ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S80
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009795
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009796
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Tuổi trẻ giới cái nhìn lịch sử văn hóa 13
Alessandro Cavalli  
Giới trẻ dưới góc nhìn của một số lý thuyết tâm lý học 36
Gioan Nguyễn Long Quân  
Giới trẻ trong Kinh Thánh 81
Nguyễn Quốc Minh Tuấn  
Mục vụ giới trẻ trải qua lịch sử 111
DPG  
Mục vụ giới trẻ: Suy tư Thần học 139
Don Rossano Sala  
Lịch sử các  ngày quốc tế giới trẻ 156
Bình Hòa  
Giới trẻ Việt Nam ngày nay bước theo Chúa Kitô: Thách đố và đáp trả 177
Trần Như Ý Lan  
Giới thiệu Tông huấn Gaudete et exsultate 191
Phan Tấn Thành