Hợp tuyển thần học. Kitô học II
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S27,28
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001585
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Chương IV: Những dạng loại Kitô học trong Tân ước  137
Chương V: Đức Giêsu trong tư thế là con người 208
Chương VI: Đức Giêsu là Thiên Chúa 326