Thời sự thần học. Thánh Linh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S76
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008878
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009178
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009244
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Thần Khí luận: Những viễn ảnh  
Phan Tấn Thành 12
Các ân huệ Thánh Linh và con đường nên thánh   
Javier Sesé 55
Các hoa trái của Thánh  
Raffaele Calabro 87
Đặc sủng Thánh Linh theo tân ước và các văn kiện Hội thánh  
Giuse Nguyễn Trị An 107
Một suy tư về đặc sủng đời tu  
Lê Loan 148
Một lễ ngũ tuần mới. Thần học công giáo và "phép rửa trong Thánh Thần"  
Ralph Martin 173