Thời sự thần học. Thần học Thập giá
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S90
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013240
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013241
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013242
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Sự tiến triển của thần học Thánh giá trong Tân ước  
Michel Gourgues 13
Thần học thập giá trong lịch sử Giáo hội  
Barnabas M. Ahern 35
Thần học về thập giá trong phụng vụ Tây phương  
Manuel Garrido Bonano 55
Thập giá và mầu nhiệm cứu độ  
Phan Tấn Thành 86
Huyền nhiệm cuộc thương khó  
Flivio di Berbardo 139
50 năm thành laapjlieen hiệp các Hội Đồng Giám mục Á Châu  
Tsth biên tập 191