Thời sự thần học. Mạc khải
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S25,26
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002479
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích