Thời sự thần học: Thế giới tiến hóa hay sáng tạo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S2b
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007132
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007133
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007134
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007135
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007136
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007137
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007138
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007139
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007140
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007141
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN 1: THẾ GIỚI TIẾN HÓA HAY SÁNG TẠO  
Tạo dựng và tiến hóa. Tư tưởng của Cha Biển Đức XVI 7
Tìm hiểu thuyết tiến hóa 18
Vũ trụ và sự sống ẩn từng Đấng siêu nhiên 27
Thần học và thuyết tiến hóa 38
Thái độc của Giáo hội và một số nhà thần học gia đối với thuyết tiến hóa 45
Thuyết tiến hóa trong thần học Kitô giáo 49
Dịch lý -  quy luật iến hóa dưới cái nhìn Đông phương 58
Hướng đến một nền thần học Kitô giáo về tiến hóa 70
Tiến hóa sáng tạo và đức tin công giáo 83
PHẦN 2. LINH MỤC TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY 92
Vui buồn đời linh mục hôm nay 93
Lời cầu nguyện của linh mục 111
Linh mục: mầu nhiệm hiến thánh 117
Linh mục: chứng tá cho niềm hy vọng 122
Chức linh mục Công giáo, một thách đố cho thế giới hiện nay 127
Linh mục: công chức hay người phục vụ 139
Giữa lòng thế giới 140
Cha Bruno và niềm đam mê 144
Vai trò đích thực của chức linh mục trong Hội thánh 147
PHẦN 3. HỘI NHẬP VĂN HÓA 158
Chiêm niệm phật giáo và cầu nguyện theo Kitô giáo 159
Thế tục hóa ngày mai ở Á Châu 165
Những nét chấm phá của một nền học đang hình thành tại Châu Á 178