Hợp tuyền thần học
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S50
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008430
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Lòng xót thương: Thiên Chúa trao ban, con người dâng tiến (1Sm,1-28; 2,18-21) - Phạm Tuấn Nghĩa, S.J 11
Dẫn nhập 11
Khai triển nội dung 15
Kết luận 40
Các sách tham khảo 44
Từ lòng thương xót của Đức Giêsu đến sứ mạng của các môn đệ, Một chú giải thần học từ Mt,36-38 - Cao Gia An, S.J 45
Dẫn nhập  45
Bối cảnh văn chương 46
Dịch bản văn Mt 9,36-38 47
Cấu trúc văn chương và tính thống nhất của đoạn văn 48
Phân tích bản văn 50
1. Đức Giêsu và đám đông (câu 36) 50
2. Đức Giêsu và các môn đệ (c.37-38) 59
Kết luận 65
Sự công bình và lòng thương xót của Thiên Chúa theo thánh Tôma Aquinô - Trần Thanh Tân, S.J 71
Dẫn nhập 71
Khái niệm về sự công bình 73
Lòng thương xót của Thiên Chúa 79
Thiên Chúa: Đấng công bình và giàu lòng xót thương 85
Kết luận 90
Thư mục tham khảo 92
Phác thảo hướng đi cho một bàn luận thần học về Lòng thương xót - Nguyễn Hai Tính, S.J 93
1. Xác định nội hàm của khái niệm dựa trên Thánh Kinh 95
2. Kinh nghiệm nhân sinh 99
3. Vai trò thần học 101
4. Tính "thời sự" 104
Phần thường của Lòng thương xót - Karl Rakner S.J 107