Hồng ân Nhập Thể
Phụ đề: Mừng Chúa Giáng Sinh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007218
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007219
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007220
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007221
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007222
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Dấu ấn "Nhập Thể" trong tập Gitan Jali của Tagore 6
2. Mầu nhiệm Nhập Thể tình yêu trao tặng bản thân của Thiên Chúa 20
3. Nhập Thể gợi lên hình ảnh và thái độ cho việc hội nhập văn hóa 30
4. Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và người phàm được đổi mới 40
5. Một góc nhìn về hồng ân Nhập Thể 51
6. Đức Giêsu có thực sự là Con Người không? 63
7. Con Người hay Thiên Chúa được đảm nhận nơi Đức Giêsu?                                                          69
8. Tánh không Phật Giáo, quan niệm "Nhập Thể" trong triết học Phương Đông 72
9. Sự tự hủy trong mầu nhiệm Nhập Thể qua thư Philipphê 2,6-11 90
10. Việc Nhập Thể và sự tự do của Thiên Chúa 112
11. Mầu nhiệm Nhập Thể trong công trình Cứu độ 122
12. Tình thương của Chúa Cha 135