Thời sự thần học
Phụ đề: Thần học luân lý, thông điệp Veritatis Splendor, hội nhập văn hóa, biến cố nổi bật của Giáo hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S2a
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007041
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009652
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009673
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
THẦN HỌC LUÂN LÝ 5
Kitô giáo có một nền luân lý riêng không? 6
Những đặc trưng của luân lý Kitô giáo 12
Có buộc phải giữ hết các mệnh lệnh luân lý của Tân Ước không? 17
Lương tâm là gì? 23
Những quan điểm khác nhau về lương tâm trải qua lịch sử 29
Học thuyết về lý lẽ cân xứng trong thần học luân lý 35
Sự lựa chọn căn bản 41
Lịch sử thần học luân lý 46
Những nét đặc trưng của luân lý Kitô giáo theo sách Giáo lý Công giáo 56
THÔNG ĐIỆP VERITATIS SPLENDOR - ánh sáng rạng ngời chân lý 61
Giới thiệu Thông điệp Veritatis Splendor 62
Những vấn đề chính của thần học luân lý chung quanh thông điệp Veritatis Splendor 72
Lương tâm và chân lý theo thông điệp Veritatis Splendor 77
HỘI NHẬP VĂN HÓA 83
Thần học tại Á châu 84
Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, Thomas Aykara 90
Tâm không 110
BIẾN CỐ NỔI BẬT CỦA GIÁO HỘI 115
Tiến tới năm đại toàn xá 2000 116
Sứ điệp thượng hội đồng Giám mục lần thứ IX 132