Hợp tuyển thần học. Giới thiệu Thông điệp "Ánh quang chân lý"
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014446
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
Giới thiệu Thông điệp "Ánh quang chân lý"  
Xavier Thévenot 3
Luật tiệm tiến trong luân lý  
Alain You 41
Những nghịch biện trong kế hoạch cứu độ  
Jean Galot 63
Hành trình tinh thần ngang qua Á Châu trong thập kỷ 90  
Alolfo Nicolas 89
Mầu nhiệm nhập thể  
Vũ Quang Trung 123