Thời sự thần học. Bác ái xã hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S92
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013732
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013733
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013734
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
XÃ HỘI HỌC: Lịch sử và tương lai 13
Pablo de Jesús Castro Hernandez  
THẦN HỌC, XÃ HỘI HỌC VÀ GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH: Khám phá nền tảng chung 45
Vivencio Ballano  
THÔNG ĐIỆP DEUS CARITAS EST: Những viễn tượng cho thần học bác ái 87
Rainer Gehrig  
BÁC ÁI XÃ HỘI: Những khái niệm 117
Phan Tấn Thành  
NGUYÊN TẮC TÌNH LIÊN ĐỚI TRONG GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI 151
Gregorio Guitián  
BÁC ÁI KITÔ GIÁO TRẢI QUA LỊCH SỬ: Thực hành và lý thuyết 185
Daniel de Pablo Maroto  
SỨ VỤ CARITAS TRONG GIÁO HỘI 212
Ngô Sỹ Đình