Hợp tuyển thần học. Nhập Thể, vấn đề mầu nhiệm
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S16
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013696
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014434
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập Thể: Vấn đề và Mầu nhiệm (II)  
Hội nhập văn hóa và tầng nền tâm hệ Việt Nam  
Danh mục các bài đăng trong HTTH từ số 1 đến 16