Thánh Rosa Lima
Phụ đề: Câu chuyện của một cô bé được Chúa Hài Đồng dạy đọc và viết
Tác giả: Mary Fabyan Windeat
Ký hiệu tác giả: WI-M
Dịch giả: Theresa Thơm Nguyên
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013545
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013546
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 5
Chương I: Tên đó nghĩa là gì? 7
Chương II: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến  15
Chương III: Điều bí mật  23
Chương IV: Một người khách nữa 31
Chương V: Hai cầu chuyện 9
Chương VI: Một vị thánh đến Lima 47
Chương VII: Người bạn trong lúc cần thiết 55
Chương VIII: Cuộc từ giã vào tu viện  65
Chương IX: Người con gái của Thánh Đa Minh  73
Chương X: Vị ẩn sĩ 83
Chương XI: Ngôi nhà mới 95
Chương XII: Niềm hãnh diện của Nước Peru 109
Chương XIII: Vị nữ anh hùng 119