Thời sự thần học: Tình cha và Tình anh
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S91
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013483
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013484
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013485
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
“Mầu nhiệm" thánh Giuse : Xưa và Nay   
José Cristo Rey García Paredes 13
Thần học thánh Giuse    
Tarcisio Stramare 39
Thiên Chúa là Cha    
Xabier Pikaza 58
Ba cấp độ của Thiên Chúa trong Tân ước   
Romano Penna 77
Tình huynh đệ Kitô giáo   
Phan Tấn Thành 109
Huấn giáo về tình huynh đệ    
José-Román Flecha-Andrés 136
Văn kiện tình huynh đệ ký tại Abu Dhabi   
Felix Körner 162
Thông điệp Fratelli Tutti: Tóm lược Giáo huấn Xã hội của Đức thánh cha Phanxicô    
Marcel Rémon 183
Mục dụ di dân Việt Nam: Thần học Di dân và “Đối thoại Người nghèo”  
Nguyễn Trung Tây 193