Thời sự thần học: Các giáo mẫu
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S89
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013250
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013251
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013252
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Mater ecclesia - Giáo hội là mẹ  
Lê Loan 19
Đức Maria, Mẹ Giáo hội  
Tsth 60
Phụ nữ trong văn học Kitô giáo bốn thế kỷ đầu  
Gioan Nguyễn Long Quân 72
Các sư mẫu trong sa mạc  
Tsth 113
Những phụ nữ được xếp chung với các Giáo phụ  
Maria Burger 134
Những nhà huyền bí giữa thời đại phát triển kinh viện  
Phêrô Bạch Thành Duy 154