Tự thuật
Nguyên tác: Confessiones
Tác giả: Thánh Augustinô
Ký hiệu tác giả: AUG
Dịch giả: Gm. Micae Nguyễn Khắc Ngữ
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008656
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008908
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008909
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tiểu sử tác giả 5
QUYỂN MỘT  
Kinh khai mạc 15
Tuổi thơ ấu  21
Tuổi thiếu niên 27
Nền giáo dục 28
QUYỂN HAI  
Tuổi thanh niên 47
Thích thú làm hại 53
QUYỂN BA  
Augustinô ở Cartage 63
Mối dao động tinh thần đầu tiên 68
Augustinô và bè rối Manés 70
QUYỂN BỐN  
Cuộc đời làm lạc 87
Bài thờ về tình bạn 92
Về cái đẹp 101
Tác phẩm đầu của Augustinô 101
QUYỂN NĂM  
Được tỉnh ngộ về thuyết Manès 117
Augustinô ở Rôma 129
Gặp thánh Ambrôsiô ở Milan 140
QUYỂN SÁU  
Hết thiên kiến về công giáo 145
Băn khoăn về danh vọng 155
QUYỂN BẢY  
Thiếu hiểu biết về siêu hình 175
Augustinô và thuyết tân Platon 190
QUYỂN TÁM  
Gương lành lôi cuốn 209
Cơn khủng hoảng quyết định 226
QUYỂN CHÍN  
Sau cuộc trở lại 241
Mônica từ trần 257
QUYỂN MƯỜI  
Một giai đoạn mới của tự thuật 277
Augustinô tìm kiếm Chúa 284
Ausgustinô mô tả tâm trạng tâm lý khi viết tự thuật 310
Tóm lược và kết thúc quyển mười 336
QUYỂN MƯỜI MỘT  
Lại cảm tạ Chúa 343
Chú giải câu 1 sách Sáng thế 347
QUYỂN MƯỜI HAI  
Chú giải tiếp câu 1 sách Sáng thế 383
Mấy nguyên tắc về phương pháp chú giải 400
QUYỂN MƯỜI BA  
Cách dùng dụ ngôn 425
Phẩm chất việc tạo dựng 469
Lời kinh cuối cùng 477