Thời sự thần học: Thần bí Kitô giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S102
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016298
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016299
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016300
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Huyền bí Kitô giáo: Vài khái niệm căn bản  
Phan Tấn Thành 11
Huyền bí Kitô giáo trải qua lịch sử  
Juan Martin Velasco 45
Cảm nghiệm huyền bí  
Aniano Álverez-Suárez, O.C.D 109
Blaise Pascal: Khoa học - Lý trí - Huyền bí  
Matteo Perrrini 143
Đức Thánh Cha Phanxicô với Blaise Pascal  
Pablo J. Ginés Rodriguez 166
Thomas Merton: Luôn luôn tìm kiếm  
William O. Paulsell 174