Theology for Ministry
Tác giả: Margaret Lavin
Ký hiệu tác giả: LA-M
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003255
Nhà xuất bản: Claretian
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009023
Nhà xuất bản: Claretian
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Preface 9
Introduction 1
1. Theological Anthropology: We are Heirs of God 5
2. Revlation: God for Us 25
3. Christology: God Among Us 47
4. Trinity: God Within Us 69
5. Sacrament Theology: The Sacramentality of our lives 91
6. Ecclesiology: The Church as Trinitarian Community 113
Note 139
Bibliography 149
Glossary 155