Cùng các Linh mục con cưng của Mẹ
Tác giả: Lm. Stêphanô Gobbi
Ký hiệu tác giả: GO-S
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002327
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 586
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002561
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 586
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Ghi chú của Cha Giám đốc thiêng liêng viii
  Lời tựa xi
  Cùng các Linh mục con cưng của Mẹ 1
1973 Phong trào nay đã khai sinh 3
1974 Họp tiệc ly với Mẹ 35
1975 Sống trong niềm vui 63
1976 Các con phải trở nên nhỏ bé 95
1977 Khắp nơi trên thế giới 127
1978 Sứ mệnh công khai của các con 161
1979 Những dấu chỉ của cuộc thánh tẩy 189
1980 Mẹ toàn thắng 223
1981 Ánh sáng và vinh quang Thiên Chúa 257
1982 Mẹ yên ủi 281
1983 Hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô 303
1984 Hãy dâng mình cho Mẹ 337
1985 Mẹ là khởi điểm của thời đại mới 375
1986 Nữ vương hòa bình 401
1987 Bình minh sáng ngời 439
1988 Ánh sáng chiếu soi trần gian 478
1989 Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến  515 
1990 Mẹ khi Người đến lần thứ hai 553
  Kinh dâng mình A1
  Dành cho các Linh mục A2
  Dành cho Tu sĩ và Giáo dân A4
  Dành cho Giới trẻ A6
  Mục lục B1