Nhân danh Chúa Giêsu
Phụ đề: Các suy nghĩ về hướng lãnh đạo của người Kitô
Nguyên tác: In the name of Jesus
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lâm Nguyễn
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003058
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 76
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004978
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 76
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 7
Đoạn mở đầu 9
Dẫn nhập 15
1. Từ thích đáng đến cầu nguyện 19
Cám dỗ: Thích đáng 20
Câu hỏi: "Con có mến Thầy không" 25
Kỷ luật: Cầu nguyện chiêm nghiêm 32
2. Từ được lòng đến sứ vụ 37
Cám dỗ: Làm những việc giật gân 38
Công việc: "Chăn dắt chiên của ta" 42
Kỷ luật: Hòa giải và tha thứ 47
3. Từ người đi hướng dẫn đến chấp nhận được hướng dẫn 53
Cám dỗ: Quyền lực 54
Thử thách "Người khác sẽ dắt con đi" 59
Kỷ luật: Suy nghĩ thần học 63
Kết luận 68
Đoạn kết 70
Lời cám ơn 75