Chương trình huấn đức
Phụ đề: Tập II, Năm 1971 - 1974
Tác giả: Gm. Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014999
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 1
Năm 1971: Đời Sống Thân Mật Với Chúa Giêsu  3
Tháng 1: Chúa Giêsu là Đấng hướng dẫn tối cao 3
Tháng 2: Học Phúc Âm 12
Tháng 3: Sự cầu nguyện 19
Tháng 4: Đức thương yêu 25
Tháng 5: Công việc của Chúa Thánh Thần trong đời sống thân mật với Chúa Giêsu 31
Tháng 6: Chúa Giêsu thờ phượng và đền tạ thay cho ta 38
Tháng 7: Chúa Giêsu trên đường thánh thiện và hạnh phúc 45
Tháng 8: Chúa Ki-tô trong mọi sự. 52
Tháng 9: Chúa Ki-tô trong nỗi khổ 59
Tháng 10: Chúa Ki-tô trong niềm vui 65
Tháng 11: Tìm Chúa Ki-tô trong những khuyết điểm  71
Tháng 12: Sống thân mật trên Nước Trời 76
Năm 1972: Vâng Theo Thánh Ý Chúa 83
Tháng 1: Tấm gương vâng theo thánh ý Chúa 83
Tháng 2: Ảnh hưởng thánh hóa của phận sự hiện tại 88
Tháng 3: Yếu tính sự trọn lành 92
Tháng 4: Giá trị của những phương thế tự nhiên  97
Tháng 5: Sự bình an của tâm hồn 101
Tháng 6: Trình độ nhân đức 105
Tháng 7: Điều kiện để được ơn Chúa 109
Tháng 8: Sự hoạt động của Chúa hiện diện mọi nơi mọi lúc 115
Tháng 9: Về bề ngoài càng trái ngược, mắt đức tin càngnhận thấy sự hoạt động của Chúa 119
Tháng 10: Đức tin và đức mến là thước đo ơn Chúa 123
Tháng 11: Chúa tỏ mình cho ta cách mầu nhiệm 128
Tháng 12: Chúa Giêsu là trung tâm của đức tin 133
Năm 1973: 139
Tháng 1: Cách đối sử cùng Chúa Giêsu 139
Tháng 2: Giá trị giây phút hiện tại 144
Tháng 3: Hiệu lực thánh hóa do sức hoạt động của Chúa  
Tháng 4: Lý do then chốt của đức tín thác 156
Phần III: Chúa thương yêu che chở những linh hồn hoàn toàn phó thác trong tay Chúa 160
Tháng 5: Chúa hướng dẫn những linh hồn phó thác trong tay Chúa 160
Tháng 6: Cách thức hướng dẫn linh hồn 165
Tháng 7: Cơn thử thách 169
Tháng 8: Kế hoạch của Chúa..... 173
Tháng 9: Chúa bênh vực linh hồn tín thác 177
Tháng 10: Linh hồn tín thác không ghét kẻ làm hại mình 185
Tháng 11: Linh hồn tín thác không tự bào chữa mình. 189
Tháng 12: Sự khôn ngoan vô cùng của Chúa 189
Năm 1974 194
Tháng 1: Trọng điểm của linh hồn tín thác 194
Tháng 2: Sức mạnh của linh hồn tín thác 199
Tháng 3: Cuộc chiến thăng của linh hồn tín thác 204