Le Christ Idéal du Prêtre
Tác giả: Dom Columba Marmion
Ký hiệu Tác giả: MA-D
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013715
Nhà Xuất bản: Maredsous
Năm Xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 394
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích